Naše znanje in izkušnje uresničujejo vaše ideje.

INŽENIRING

Strokovno in kvalitetno vodimo in spremljamo projekt od vaše ideje do realizacije v zastavljenih časovnih in finančnih okvirih.

 • - Definiranje projektne naloge in projektnih faz
 • - Priprava projektne dokumentacije, vodenje upravnih postopkov, izvedbe del
 • - Inženiring in koordinacija projektne skupine v času izdelave projektne dokumentacije
 • - Inženiring in koordinacija v fazi izvedbe investicijskih projektov
 • - Finančno in terminsko sledenje in usmerjanje poteka projekta

NADZOR

Nadzor nad izvajanjem GOI del in tehnologije

Finančno in terminsko spremljanje projekta

SVETOVANJE

Svetovanje v gradbeništvu ter optimizacija projektov v smislu pocenitve ali hitrejše gradnje.

Sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

Svetovanje za optimalnejše tehnične rešitev v smislu zmanjšanja finančnega vložka in hitrejšega vodenja upravnih postopkov.

Vodenje in svetovanje v inšpekcijskih postopkih (primer nedovoljenih gradenj, neskladnih, nelegalnih, oz. črnih gradenj)

EKIPA

Smo uigrana ekipa, ki z znanjem in izkušnjami zagotavljamo velike dosežke. V sodelovanju z zunanjimi sodelavci poskrbimo za realizacijo celotne naročnikove ideje/vizije, vključno s pripravo dokumentacije, vodenjem upravnih postopkov, pridobitvijo dovoljenj, svetovanjem in usmerjanjem, strokovnim nadzorom nad gradnjo in predajo v uporabo.

mag. Andrej Sedej
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-2818
Maca Uhliř
univ. dipl. inž. grad.
IZS G-3145
Jožica Škraba
univ. dipl. inž. grad.

REFERENCE

Načrti zunanjih ureditev

 • - Industrijska hala Sterk Komenda
 • - Polnilnica za električna vozila Radovljica
 • - Dom starejših občanov Radovljica
 • - Industrijska hala Burjaplast Komenda
 • - Industrijska hala Sterk Komenda
 • - Industrijska cona OLMA
 • - Dvojček Junkar

Celotni projekti - visokogradnja

 • - Gospodarska lopa Šobec
 • - Nadstrešnica S4 Šobec
 • - Sanacija objekta Čičare
 • - 4 dvojčki Ježica
 • - 4 dvostanovanjski objekti

Celotni projekti - nizkogradnja

 • - Pešpot in infrastruktura na Cesti svobode v Radovljici
 • - Ureditev prometa pešcev in kolesarjev na Kranjski in Gorenjski cesti v Radovljici
 • - Rekonstrukcija Gorenjske cese od križišča z Ulico Staneta Žagarja do krožišča s cesto proti Kropi
 • - Infrastruktura za pešce Hlebce
 • - Rekonstrukcija lokalne ceste na Mišačah, spremljajoča infrastruktura, hidrotehnične ureditve, geomehanske ureditve
 • - Meteorna kanalizacija Spodnje Lancovo